Bàn theo yêu cầu

160x80cm, với chân lớn.

750 ₫ 750.0 VND 750 ₫

750 ₫

  • Chân
  • Màu sắc

Sự kết hợp này không tồn tại.

Điều khoản và Điều kiện
Hoàn tiền trong 30 ngày
Giao hàng: 2-3 ngày làm việc

Ergonomic

Press a button and watch your desk glide effortlessly from sitting to standing height in seconds.

Chiều cao tối thiểu là 65 cm, và đối với công việc đứng, chiều cao tối đa là 125 cm.

Làm thủ công tại địa phương

Chúng tôi đặc biệt chú ý đến từng chi tiết, đó là lý do tại sao bàn làm việc của chúng tôi có chất lượng vượt trội.

Looking for a custom bamboo stain to match existing furniture? Contact us for a quote.

Liên hệ chúng tôi

Hình ảnh sản phẩm
Bàn theo yêu cầu

750 ₫ 750.0 VND 750 ₫

750 ₫